فراداده - دانلود بروشور واحدها

فراداده

سرفصل خدمات شرکت فراداده رایانه

  • فراپیامک
  • طراحی و برنامه نویسی وب سایت
  • طراحی و ساخت نرم افزارهای تلفن همراه
  • خدمات تلفن گویا
  • خدمات ارزش افزوده تلفن همراه
  • تکنولوژی های نوین

سایت فراداده : www.faradade.ir

بروشور فراداده دانلود بروشور فارسی دانلود بروشور انگلیسی