چشم انداز

فراداده در حوزه‌ی فناوری اطلاعات و ارتباطات چشم‌انداز خود را به دلیل بومی‌سازی نرم‌افزارها در کشور به‌صورت برند پیشتاز و مسلط بر بازار نرم‌افزارهای مرتبط در ایران می‌بیند و در عرصه‌های بین‌المللی مطرح‌شدن و رقابت با برندهای معروف در سطح دنیا پیش‌بینی می‌نماید.