پیوستن به ما

درخواست شروع همکاری

در فراداده رایانه سورنا، نیروی انسانی توانمند و پرانگیزه مهم ترین سرمایه به شمار می آید. باور داریم سرمایه های انسانی متخصص و كارآمدی كه در كنار هم در محیطی پویا و دوستانه در مسیر هدف مشتركمان به منظور ارائه بهترین محصولات خدمات به مشتریان همکاری می نمایند، ما را به اوج می رساند.

 • اگر فردی خلاق، سختكوش و نتیجه گرا هستید كه از چالشهای جدید لذت میبرید؛
 • اگر میخواهید در كار، محیط كاری و جامعه خود تاثیرگذار باشید؛
 • اگر میخواهید در فضایی فعال، قاعده مند و صمیمی تواناییهای خود را شكوفا كنید؛
 • اگر به دنبال یك مسیر حرفهای هستید كه الهام بخش رشد و پویاییتان باشد؛

در خانواده فراداده رایانه سورنا جایی برای شما هست.

 • بررسی اولیه رزومه
  در این قدم شرکت فراداده رایانه سورنا رزومه شما را توسط تیم مربوطه بررسی کرده و در صورت تایید وارد مراحل بعد می شوید.
  دانلود رزومه
 • مصاحبه تخصصی
  بررسی رزومه و مصاحبه با مدیر مربوطه
 • کمیته جذب
    بررسی رزومه و مصاحبه با کمیته جذب
 • مصاحبه نهایی
  مصاحبه نهایی با مدیر ارشد
 • جذب نیرو
  پس از تایید نهایی مدیر ارشد و کمیته جذب همکاری آغاز می گردد.