تعریف رضایت مشتری

اخبار


وقتی از رضایت مشتری صحبت می‌کنیم، دقیقا از چه چیزی صحبت می‌کنیم؟

رضایت احساس مثبتی است که پس از خرید کالا یا دریافت خدمات در مشتری ایجاد می‌شود.
برای جلب رضایت و ایجاد احساس مثبت در مشتری باید به انتظارات مشتری و کیفیت محصولات و خدمات خود توجه ویژه‌ای داشت. اگر پس از خرید، کیفیت خدمات یا کالای دریافتی با انتظار مشتری هم سطح باشد مشتری احساس رضایت دارد و این حس باعث تداوم خرید می‌گردد و اگر کیفیت ارائه شده فراتر از سطح انتظارات مشتری باشد مشتری احساس خشنودی از خرید خود دارد و این احساس باعث می‌شود مشتری به مجموعه شما وفادار بماند و حتی خدمات یا کالای شما را به دیگران معرفی کند.
بدیهی است ارائه کیفیت نامطلوب نارضایتی مشتری را در پی خواهد داشت.