مدیریت مشارکتی

اخبارمدیریت مشارکتی، نوعی از مدیریت است که میزان مسئولیت‌پذیری در آن بالا بوده و مدیر، همواره برای حل مسائل و مشکلات سازمان، از مشورت با سایر مدیران و مسئولین بهره می‌برد.
هدف از به‌کارگیری مدیریت مشارکتی، استفاده از ایده‌ها و نظرات سایر معاونین و مدیران سازمان بوده که با جدیت و در عین حال صمیمیت، امور مربوط به برنامه‌ریزی‌ها، تصمیم‌گیری‌ها، فرآیندها و ... را پیگیری نمایند.
در این حالت، به این دلیل که مسئولین مختلف سازمان، در تعیین اهداف و وظایف مشارکت داشته‌اند، امور محوله را با انگیزه و اشتیاق بیشتری دنبال خواهند کرد.
مدیریت مشارکتی، در میان انواع مختلف مدیریتی، بهترین نوع است که دارای بازخورد بالاتر بوده و در نهایت پیشرفت بیشتری را برای سازمان به ارمغان می‌آورد.