شبکه اجتماعی (Social Media)

اخبار
شبکه اجتماعی چیست؟ (What Is Social Media)

شبکه اجتماعی ساختاری اجتماعی از مجموعه‌ها و افراد می‌باشد. ماهیت شبکه‌های اجتماعی ایجاد ارتباط میان افرادی است که تمایل دارند علایق، سرگرمی و فعالیت‌های خود را با دیگران به اشتراک بگذارند.
شبکه‌‌های اجتماعی  با هدف یافتن شبکه‌ای از دوستان و در نهایت مبادله‌ی نظرات میان اعضا می‌باشد. آنچه که امروز بسیار مورد توجه است استفاده از شبکه‌های اجتماعی برای گسترش کسب‌و‌کار (Business) است.
شبکه‌های اجتماعی توسط افرادی که نگرش، عقاید و سطح دانشی مختلفی دارند مورد استفاده قرار می‌گیرد. شبکه‌های اجتماعی می‌تواند چت روم، فروم مباحثه‌ای و یا توابع گنجانده شده داخل یک سایت فروشگاهی باشد که به عنوان سیستمی که قادر به پیشنهاددهی است فعالیت می‌نماید.

انواع شبکه‌های اجتماعی  (A Variety Of Social Media)

شبکه‌های اجتماعی دوستانه: هدف آن گفتگوهای دوستانه و تبادل نظرات می‌باشد.
شبکه‌های اجتماعی تجاری: هدف آن سود تجاری بوده و خریداران و فروشندگان به انجام فعالیت‌های تجاری مشغولند.
شبکه‌های اجتماعی که ترکیبی از محیط دوستانه و تجاری می‌باشد: ترکیبی از شبکه‌های اجتماعی تجاری و دوستانه می‌باشد. که محیطی ترکیبی را به وجود می‌آورند.

تاثیر شبکه‌های اجتماعی در تجارت الکترونیک

در مطالب قبلی مبحث تجارت الکترونیک به تفضیل مورد بررسی قرار گرفته است . شبکه‌های اجتماعی می‌تواند تاثیر به‌سزایی در تجارت الکترونیک و رونق آن داشته باشد. در زیر به چند تاثیر مثبت شبکه اجتماعی اشاره شده است:
  1. می‌تواند تاثیر به‌سزایی در جلب اعتماد مشتریان داشته باشد.
  2. مشتری مداری بیشتری را در پی دارد.
  3. در دسترس بودن.
  4. افزایش تعداد مشتریان.
شبکه‌های اجتماعی می‌تواند از طریق کاوش ارتباطات میان مشریان با یکدیگر، کمک زیادی به توسعه کسب‌و کارها نماید. تاثیر رفتار مشتریان بر یکدیگر غیر قابل انکار می‌باشد. شبکه‌های اجتماعی نقش یک راهبر و رهنما را برای افراد ایفا می‌نماید. خاطره‌ی خوب مشتری از یک محصول می‌تواند در مشتریان دیگر انعکاس پیدا کرده و تاثیر مثبتی در آنان داشته باشد. به گونه‌ای که هنگام معرفی محصول جدید، مشکلاتی از قبیل عدم وجود  اعتماد مشتریان و ناشناس بودن محصول دیگر وجود نخواهد داشت؛ به اینگونه که یک محصول را در ابتدا به مشتریان اصلی و رهبر (Head)  معرفی کرده و با نشان دادن تمایل آنان به خرید، دیگر مشتریان را نیز به خرید ترغیب نمود.