مهارت متقاعدسازی دیگران

اخبار


جی کانگر (Jay Conger)، استاد رفتار سازمانی در مقاله‌ای تحت عنوان “هنر ضروری متقاعد سازی"، اظهار می‌دارد که برای ایفای نقش یک "متقاعد‌کننده‌ی خوب"، باید ۴ عنصر اساسی را دارا باشید:
  •  
  • زمینه‌ی مشترک
  • شواهد واضح و روشن
  • ارتباط عاطفی
بر طبق نظر جی کانگر، این 4 اصل، "بایدها"یی هستند که تبعیت از آنها، در بالا بردن قدرت متقاعد سازی، مؤثر است.
داشتن اعتبار در میان دیگران، به‌ویژه بازاری که در آن فعالیت دارید، ایجاد زمینه‌های مشترک بین خودتان و مشتری و آگاهی از نظرات، نگرانی‌ها و علایق آنها، ارائه‌ی شواهد، سند و مدرک برای اثبات موقعیت و جذب حمایت و در نهایت، جلب توجه و احساس مخاطب و ایجاد یک ارتباط عاطفی با وی، همان اصولی هستند که می‌بایست در تکنیک متقاعد سازی به ماهرانه‌ترین شکل ممکن به‌کار گرفته شوند تا دیگران را به سمت آنچه می‌خواهید، سوق دهید.