کدام شبکه اجتماعی برای بازاریابی مناسب تر است؟

اخبار


برخی از مشاورین بازاریابی معتقدند که تولید محتوای تخصصی با تعداد بالا و انتشار آن در کلیه شبکه‌ های اجتماعی می‌تواند در موفقیت یک نام تجاری مؤثر باشد؛
اما باید بدانید که این روش بازاریابی، تیری است در تاریکی و اصلا هدفمند نیست!
در فضای رقابتی کنونی، پیروی از رفتار مشتری یکی از راه‌های موفقیت در یک کسب و کار است.
ابتدا مخاطب خود را بشناسید و سپس رفتار مصرفی او را دنبال کنید.
بنابراین، می‌توانید شبکه‌ی اجتماعی که حضور مخاطب در آن بیشتر و پررنگ‌تر است را شناسایی کنید.
به عبارت دیگر، به عوض اینکه در همه جا باشید و مخاطب را خسته کنید و درصد موفقیت خود را کم کنید، در یک یا دو شبکه‌ی اجتماعی به شکلی کاملا حرفه‌ای عمل کنید.
با توجه به موارد فوق، مراحل انتخاب بهترین شبکه اجتماعی متناسب با هر کسب و کار بدین صورت خواهد بود.
  • شناسایی مخاطب هدف
  • تحلیل رفتار مخاطب هدف
  • شناسایی شبکه هایی که مخاطب هدف در آن حضور پررنگ تری دارد
  • شناسایی پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های شبکه اجتماعی منتخب
  • تولید محتوای متناسب با میزان تاثیرگذاری بر مخاطب هدف و فضای حاکم بر آن شبکه اجتماعی