مجوزهای شرکت دانش بنیان فراداده رایانه سورنا

مجوزها و پروانه‌ها

مجوز فعاليت از سازمان نظام صنفی رايانه‌ای استان تهران

مجوزها و پروانه‌ها

ثبت نرم افزار و تائیدیه فنی نرم افزار مدیریت پیام کوتاه "فراپیامک" در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

مجوزها و پروانه‌ها

ثبت نرم افزار و تائیدیه فنی نرم افزار سایت ساز آنلاین "رایو" نسخه 2، در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

مجوزها و پروانه‌ها

پروانه نشر ديجيتال

مجوزها و پروانه‌ها

تصدی بر خط تلفن هوشمند

مجوزها و پروانه‌ها

مجوز دیجیتال مبتنی بر حامل

مجوزها و پروانه‌ها

تصدی رسانه بر خط کاربر محور

مجوزها و پروانه‌ها

تصدی بر خط پیام ده