مسئولیت فراداده در قبال رهبری سازمان

مسئولیت در قبال رهبری سازمان

دادن کارانه به پرسنل هر 6 ماه یکبار و سهیم کردن آنها در سود شرکت

مسئولیت در قبال رهبری سازمان

فضای مناسب غذاخوری برای صرف ناهار و استراحت

مسئولیت در قبال رهبری سازمان

تایم بازی و نقاشی و تهیه لوازم تفریحی در زمان استراحت پرسنل

مسئولیت در قبال رهبری سازمان

جشن تولد پرسنل و دورهمی در روز تولد ها و دادن هدیه به آنها

مسئولیت در قبال رهبری سازمان

هدیه در مناسبت‌های خاص مانند روز مرد، روز زن، روز کارگر و ...

مسئولیت در قبال رهبری سازمان

جشن روزهای خاص و دادن هدایا به پرسنل مانند روزهای یلدا چهارشنبه سوری

مسئولیت در قبال رهبری سازمان

جشن سالروز تاسیس شرکت و دورهمی پرسنل به همراه خانواده ها

مسئولیت در قبال رهبری سازمان

استفاده از موسیقی مناسب در مکان شرکت

مسئولیت در قبال رهبری سازمان

دور کاری پرسنل در شرایط بحران مانند برف سنگین یا آلودگی هوا

مسئولیت در قبال رهبری سازمان

دورکارکردن پرسنل در روزهای بین تعطیلات

مسئولیت در قبال رهبری سازمان

بیمه مسئولیت برای کلیه پرسنل

مسئولیت در قبال رهبری سازمان

چرخش ساعت کاری در فصول به دلیل استفاده مناسب از ساعت و عدم مواجه شدن با ترافیک های طولانی

مسئولیت در قبال رهبری سازمان

دورکاری در زمان شرایط بحرانی و شیوع بیماری مانند آنفلانزا و کرونا

مسئولیت در قبال رهبری سازمان

استفاده از آژانس و ماشین شرکت برای پرسنل در زمان حضور در شرکت در شرایط بحران

مسئولیت در قبال رهبری سازمان

ارائه مشاوره پزشکی توسط پزشک در شرایط خاص برای پرسنل

مسئولیت در قبال رهبری سازمان

دوره های آموزشی برای پرسنل وابسته به شرح وظایفشان

مسئولیت در قبال رهبری سازمان

دوره های آموزشی مجزا از شرح وظایف؛ از جمله کلاس عکاسی، طراحی سایت و ...

مسئولیت در قبال رهبری سازمان

دوره های آموزشی فرهنگ سازمانی

مسئولیت در قبال رهبری سازمان

دوره های آموزشی تخصصی نرم افزاری