مسئولیت شرکت دانش بنیان فراداده رایانه در دوران کرونا چیست؟

شرکت فراداده رایانه سورنا، به عنوان یک شرکت دانش بنیان، خود را در قبال اتفاقات جامعه مسئول و موظف می‌داند تا به نوبه‌ی خود، در شرایط بحرانی نقش مؤثری ایفا کند.

این شرکت، با درنظر گرفتن اقدامات پیشگیرانه و کمک‌کننده، در وهله اول به کارمندان خود و در وهله دوم به مردم جامعه خدمت کرده است.